Sprints

Design Thinking by Design Doing

STUDIO.WHY Sprints zijn actiegerichte experiences, waarbij de deelnemers samen een resultaat behalen binnen een nieuwe realiteit. En nu op afstand samenwerken en hybride werkvormen hun intrede doen en de noodzaak om te innoveren groter is dan ooit tevoren, verzorgen we ook online STUDIO.WHY Sprints.

Onze STUDIO.WHY Sprints duren variërend van 8 tot 30 uur en zijn onderverdeeld in meerdere sessies over een periode tot wel drie weken. In een programma van acht uur doen we verassende inzichten op en vertalen we die naar potentiële en innovatieve oplossingen. In een programma van dertig uur is het zelfs mogelijk om met gevalideerde prototypes te komen die klaar zijn om mee te gaan experimenteren. De hoeveelheid tijd die je in een sprint investeert bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat.

We benutten de mogelijkheden van het Miro platform als we onze online sprints uitvoeren, en doen dat meestal ook bij de fysieke bijeenkomsten. Door onze nauwe samenwerking met Miro zijn we in staat vroegtijdig input te geven over nieuwe functionaliteiten, waarmee we ook onze opdrachtgevers nog beter kunnen helpen. 

Wil je weten hoe we onze online sprints voorbereiden en faciliteren, dan kan je het beste deel nemen aan een van de gratis webinars hierover.

Daarnaast kan je ook deelnemen aan een online training in het Engels, waarin je zelf aan de slag gaat om je eigen Miro-bord voor te bereiden.

Ik heb geleerd hoe je op een andere manier naar een probleem kijkt. Echt een oplossing willen vinden die aansluit bij de doelgroep. En dus niet té snel in de doe-stand gaan.
Deelnemer aka Fikser,
21/06/2022
Fijn om begeleid te worden bij zo’n ingewikkelde zoektocht en waarbij jullie ons steeds weer op het gemeenschappelijke spoor hebben weten te krijgen. We zijn nu echt gemeenschappelijk eigenaar van deze uitdaging en werken samen.
Opdrachtgever Ministerie van Defensie,
03/05/2022
Hybride werken: Vallei en Veluwe stelt mens centraal
Ramona van der Haar,
24/01/2022
Met zo min mogelijk inspanning en zo min mogelijk kosten een maximaal effect behalen voor kinderen in de wijk. Dit is waar we naar streefden en waar we dankzij STUDIO.WHY Design Thinking nu de eerste stappen in hebben gezet!
Brenda van de Vendel (school Juul), deelnemer aan de STUDIO.WHY Sprint,
24/01/2022
De sfeer en energie van deze training deed ons de samenwerking omarmen waar we samen sterker van zullen worden.
Chamin Hardeman,
11/01/2022
Het was een zeer inspirerende dag, het helpt ons als facilitators echt om het nog beter te doen!
Ministerie van Financiën, Hybride werken,
13/12/2021

Contact

Omdat een STUDIO.WHY Sprint altijd maatwerk is stemmen we graag met je af wat jouw doel is, welke urgentie jullie hebben en met hoeveel mensen je deze zou willen uitvoeren. Voel je vrij om contact op te nemen en hierover van gedachte te wisselen!

STUDIO.WHY Nederland

Kees Froeling
+31 6 190 17 538
kees@studiowhy.com