KPN – Introductie van Design Thinking

VRAAGSTUK

Op basis van een intern onderzoek kwam naar voren dat de behoefte aanwezig was onder een groep consultants om meer te weten te komen over Design Thinking. Via de KPN Academy werd contact gelegd met STUDIO.WHY, die al geselecteerd was als partner van het Innovatiecentrum Digital Dutch van KPN. De vraag was hoe we een groep van ongeveer 80 mensen konden bijpraten over wat Design Thinking is.

KPN challenge
KPN solution

OPLOSSING

Samen met KPN hebben we een drietal webinars georganiseerd over Design Thinking. Interne communicatie hierover leidde tot een grotere aanwas, waardoor uiteindelijk 220 mensen deelnamen. Het webinar nam de deelnemers mee in de context van Design Thinking. aan de hand van een case en meerdere andere voorbeelden werd geïllustreerd wat de kracht van Design Thinking is. De webinars kregen een gemiddelde score van een 8.

RESULTAAT

Na de webinars werd weer een vragenlijst uitgezet en bleek een aanzienlijk deel met Design Thinking in de praktijk aan de slag te willen gaan. Samen met KPN hebben we bekeken op welke wijze dit het beste zou aansluiten bij de praktijk. Als eerste stap is gekozen om een aantal sprints te houden om zo praktische ervaring op te doen. Bij het welslagen gaan mensen getraind worden om het volledig op eigen kracht te kunnen omarmen.

KPN result

"Een webinar op topsnelheid, boordevol interessante lessen en boeiend tot het eind!"

- KPN, Introductie Design Thinking

Wil jij ook iets nieuws beginnen?

Wat let je? Kom in beweging en doe mee!

Doe mee met de basistraining Design Thinking en krijg een jaar lang gratis toegang tot de app!