Ministerie van Justitie & Veiligheid

VRAAGSTUK

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt samen met allerlei Start-ups en Scale-ups, alsook met langer gevestigde organisaties. Daarbij is het heel belangrijk dat een vraag die onstaat binnen het ministerie op een dusdanige manier wordt verwoord dat hij enerzijds het vraagstuk goed omschrijft en anderzijds goed begrepen wordt door marktpartijen, zodat zij een passende oplossing kunnen bieden. In een aanbestedingstraject werd gezocht naar een partner die hierbij kon helpen.

Justice challenge
Justice solution

OPLOSSING

STUDIO.WHY won de aanbesteding met een aanpak die aansluit bij de dynamiek van de omgeving. Vanuit onze ervaring in het verwoorden van vraagstukken helpen we de desbetreffende afdeling van het ministerie met een proces om vragen uit de organisatie op te halen en met behulp van verschillende tools en methodieken helder te krijgen. Aangezien een opdrachtgever zelf ook vaak worstelt met wat nu de kern van de vraag is, is dit een heel belangrijk onderdeel om daarna gericht aan de slag te kunnen. Als studio bieden we de flexibiliteit die hiervoor nodig is en denken we als partnert van het ministerie mee om het proces ook voortdurend te verbeteren.

RESULTAAT

STUDIO.WHY heeft een team van drie personen ingezet die samen met mensen van het ministerie invulling geven aan deze workshops. Daarmee gaan we de komende tijd het aantal vraagstukken waar de markt wellicht mee kan helpen vergroten en komen we tot een flexibele invulling om tot innovatieve oplossingen te komen, terwijl de neutraliteit en objectiviteit wordt gewaarborgd.

Empathy dag

"Vraagarticulatie vormt de fundering voor een goed innovatieproject."

- Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wil jij ook iets nieuws beginnen?

Wat let je? Kom in beweging en doe mee!

Doe mee met de basistraining Design Thinking en krijg een jaar lang gratis toegang tot de app!