werkelijke waarde creëren voor
burgers en bedrijven

Uitdagingen van de overheid

In een exponentieel veranderende wereld dien je als overheid in te spelen op die ontwikkelingen en er bij voorkeur mee voorop te lopen, zodat je bedrijven en burgers adequaat kan helpen. In een transitie van tijdperk kampt de overheid met complexe uitdagingen, die een andere aanpak vragen om ze het hoofd te bieden. Energiecrisis, arbeidsmarkttekorten, woningnood, migratievraagstukken, klimaatadaptie, stikstofproblematiek, ondermijning, om er maar een paar te noemen.

Wat STUDIO.WHY doet

Wij helpen publieke en private organisaties bij het ontwikkelen van ondernemend gedrag, waarmee die organisaties in staat zijn om te gaan met complexe, veelal onvoorziene omstandigheden en voor hun stakeholders waarde te blijven creëren. We trainen en coachen en, organiseren events en korte krachtige projecten.

Enkele voorbeelden uit Nederland

Ministerie van Defensie

Programma Innovatiecoaches

Trainen en coachen van ongeveer 300 Innovatiecoaches die -in het kader van de adaptieve krijgsmacht- innovatie aanjagen binnen hun organisatie. Training en coaching, leiderschapstrajecten, workshops, sprints.

Provincie Gelderland

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs is het innovatieprogramma van provincie Gelderland en versterkt de verbinding tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. STUDIO.WHY is geselecteerd als partner om tot vernieuwingen te komen. dat doen we nu voor het derde jaar.

Almere en Ministerie van OC&W

Hackathon lerarentekort

Verzorgen van een driedaags programma om met 60 mensen van binnen en buiten het onderwijs manieren te vinden die bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort.

Provincie Noord-Brabant

Innovation Games

Innovatiefestival dat we veelal voor provincies organiseren. Gedurende 1 of 2 weken werken medewerkers van de provincie en derden samen aan het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het voorkomen dat medicijnresten in het drinkwater komen, helpen voorkomen va ondermijning en betrekken van jongeren bij de provincie.

Ministerie van Justitie

Vraagarticulatie sessies

Een goede vraagstelling vormt het fundament van een goed innovatietraject. Wij helpen het ministerie om de diverse opgaven te vertalen naar een vraagstelling waarmee een team vervolgens aan de slag gaat.

Gemeente Rotterdam

Programma Wijkprogrammering Jeugd

In de Staat van de Jeugd is zichtbaar dat de jeugd in diverse wijken van Rotterdam het niet makkelijk heeft. We hebben voor dit programma tientallen workshops verzorgd om de samenwerking tussen professionals in het netwerk te verbeteren.

Waterschap Vallei & Veluwe

Sprint hybride samenwerken

Door de ervaringen met andere manieren van samenwerken tijdens Corona is een visie ontwikkeld en geïmplementeerd over hoe na Corona samen te werken. Dat hebben we door middel van een sprint gedaan.

Gemeente Veenendaal

Samenwerking

In een verzamelgebouw zijn tal van maatschappelijke organisaties samen gehuisvest. Met behulp van een sprint hebben we ze geholpen om tot betere samenwerking te komen.

Rijkswaterstaat & Waterschappen

INFRA BATTLE

Jaarlijks organiseren we een driedaagse learning experience voor trainees uit de Infra Sector. Naast RWS nemen ook trainees van het ministerie en waterschappen deel, alsmede van ingenieursbureaus en bouwbedrijven. Ze werken aan actuele vraagstukken van de sector.

De wereld verandert exponentieel snel. Oude manieren van probleemoplossing werken niet meer, we moeten andere wegen vinden.

Contact

Bovenstaande voorbeelden vormen een greep uit een breed pallet van de activiteiten die we met en voor overheden hebben uitgevoerd. Wil je weten wat we voor jullie kunnen betekenen?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

STUDIO.WHY Nederland

Kees Froeling
+31 6 190 17 538
kees@studiowhy.com

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” – Benjamin Franklin