Innovatiecultuur

Een ondernemende mindset is van cruciaal belang!

Innovatieve organisaties zijn altijd in beweging. De kunnen het zich niet veroorloven om achterover te leunen en zaken te laten zoals ze zijn. De gedachte “It’s business as usual, we hebben het zo de afgelopen 20 jaar ook met succes gedaan” is niet meer van deze tijd. Door te berusten in de bestaande status quo lopen veel organisatieculturen het ongewenste risico om ten gronde gericht te worden. Achterhaalde en ingebakken routines weerhouden die organisaties ervan om echt te innoveren.

Het vermogen om als organisatie te kunnen innoveren wordt bepaald door de organisatiecultuur. Een cultuur die persoonlijk initiatief, het nemen van risico’s en besluiten en het accepteren van fouten aanmoedigt. Om deze cultuur te kunnen realiseren hebben organisaties een nieuwe manier van leiderschap en mindset nodig.

Onze programma’s om te komen tot een Innovatiecultuur bieden disruptieve kansen om jullie bestaande organisatiecultuur te veranderen en tegelijkertijd te werken aan nieuwe producten en diensten waar de markt echt mee geholpen is. Onze STUDIO.WHY Design Thinking methode stelt mensen in staat om gezamenlijk kansrijke mogelijkheden te herkennen en deze met duurzame impact te realiseren.

De laatste decennia hebben de meeste organisaties vooral de focus gelegd op operational excellence. Doordat de marktomstandigheden snel veranderen onder invloed van exponentiele ontwikkelingen in de technologie, samenleving, ecologie en politiek is de noodzaak ontstaan dat organisaties zich een andere mindset aanmeten en eigen maken. Een ondernemende mindset, een waarin je kansen ziet, ze weet te vertalen naar waarde voor anderen en vervolgens anderen weet te inspireren en activeren om die waarde te realiseren. Door dat te doen blijf je als organisatie relevant voor eindgebruikers.

De focus moet dus verlegd worden van de korte naar de langere termijn terwijl je een balans vindt tussen menselijke en zakelijke factoren. Een verschuiving van operational excellence naar innovation excellence.

Succesvolle organisaties vinden de balans tussen menselijke en zakelijke factoren. In deze ontwikkeling maken ze een transformatie mogelijk, eerst met een focus op training en daarna met een focus op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten.

Als je start bij de innovators en early adopters, en de aandacht daarna verlegt naar de early majority, dan kan je succesvol zijn. Dit vereist ster leiderschap, het stimuleren van experimenten en een lange adem: je moet je realiseren dat een dergelijke verandering niet een-twee-drie is gerealiseerd.  Verwacht geen resultaten op de korte termijn, omarm de lessen die je onderweg leert en wees nieuwsgiering om nieuwe oplossingen te ontdekken. Alleen op deze manier voed je de nieuwe mindset.