okt 10, 2021

Een Innovatiecultuur

Blog

Een van de leukste dingen aan het werk wat STUDIO.WHY doet, is dat je altijd nieuwe mensen en organisaties leert kennen: het kantoor, de werkwijze en hun cultuur. Van een groot accountskantoor tot aan verschillende scholen, van een groot provinciehuis tot aan commerciële organisaties, overal is het anders. Wat opvalt is dat nergens een cultuur hetzelfde is, dit maakt een bedrijf nu juist zo uniek. Juist op dit vlak, kun je het verschil maken als organisatie. Want wij geloven dat als je mee wilt gaan met de veranderingen om je heen en innovatie wilt laten slagen, dat de enige innovatie die er echt toe doet, het creëren van een innovatiecultuur is.

Als een organisatie al wel aan innovatie doet, focust die zich vaak op het creëren van een nieuw product of dienst die opbrengsten genereert voor de organisatie. Maar uit onderzoek van meneer Volberda, hoogleraar Erasmus Universiteit, blijkt dat innoveren maar voor 25% uit de technologische kant bestaat en 75% uit sociale innovatie. Maar tegelijkertijd blijkt dat de grootste oorzaak van het niet kunnen innoveren, de organisatiecultuur blijkt te zijn, namelijk wel 51%. Er kan dus geconcludeerd worden dat het belangrijk is om een innovatieve organisatiecultuur te creëren. Dit helpt organisaties te laten groeien, maar in werkelijkheid blijkt dit lastig om te realiseren. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat we een eenduidig perspectief definiëren hoe wij deze begrippen interpreteren en gebruiken. Dat beschrijven we in dit stuk.

Iedereen innoveert

Afgelopen decennia is innovatie steeds belangrijker geworden. Waarbij veel organisaties een tijd lang hebben gefocust op het optimaliseren van hun core business, proberen nu veel bedrijven de slag te maken naar wat hen verder gaat brengen, ook wel: proberen te innoveren. De definitie voor innovatie die veel wordt gebruikt is:

“De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die waarde creëren voor klanten, ondersteund door een duurzaam en winstgevend businessmodel.” –  Tendayi Viki – The Corporate Start-up

Dit is een duidelijke uitleg voor innovatie. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven innovatie als een project benaderen waarbij ervan uitgegaan wordt dat innovatie een begin en een eind heeft. Wij zien innovatie meer als een doorlopend proces. Wij geloven dat organisaties anders moeten leren kijken naar innovatie om het succesvol te laten zijn. We moeten het niet zien als een project maar als een proces wat continu aanwezig is. Net zoals er constant aandacht gegeven wordt aan het optimaliseren van de core business, moet het ook net zo normaal worden dat er constant nieuwe elementen gecreëerd worden.

Ontwikkeling kan op meer dan alleen een product of dienst. Innovatie kan op veel verschillende elementen plaatsvinden, bijvoorbeeld: ontwikkeling van nieuwe manieren van samenwerking (werkvormen), de ontwikkeling van een nieuwe taal rondom een bepaald onderwerp of de adaptiviteit versnellen door de beslissingsbevoegdheid anders te organiseren. Door dit soort processen vallen ook onder innovatie.

Patience as the holy grail

Een ander belangrijke element is dat wanneer gestart wordt met innovatie er niet vanuit moet worden gegaan dat er volgende maand al een succesvolle innovatie is gemaakt. Gemiddeld doet een bedrijf er 3 tot 5 jaar over om een goedlopend bedrijf te worden. Innovatie heeft ook een langlopende life-cycle, toch wordt er vaak vanuit gegaan dat binnen een maand een nieuw product of dienst bedacht is. Zo werkt dit in de praktijk niet. Het is geen eureka-moment wat je voor tevoren kunt plannen. Het is een proces van vallen en opstaan, waarbij je gaandeweg ontdekt wat wel en niet werkt. Daarom is het belangrijk om geduld te hebben. Maar het gaat verder dan geduld. Wij geloven dat je vertrouwen moet geven aan de mensen die zich bezighouden met innovatie. Dit is een fundamentele waarde om innovatie te kunnen laten slagen binnen je organisatie. Je moet op een authentieke, oprechte manier vertrouwen geven aan je mensen en aan het innovatieproces. Een andere fundamentele waarde die daarmee gepaard gaat, is verantwoordelijkheid nemen. Mocht er een keer iets gebeuren in het proces van innoveren bijvoorbeeld een fout, mislukking of negatief effect – en ja, dit gaat gebeuren – dan los je dit op als team. Je bent 1 team met 1 taak, namelijk: op jouw manier de best mogelijke meerwaarde bieden voor jouw klant. Daar ben je samen verantwoordelijk voor en dat betekent ook de verantwoordelijkheid nemen als het even niet zo lekker gaat.

Culture eats strategy for breakfast

Volgens ons speelt cultuur een cruciale rol in een organisatie. Wanneer je cultuur niet op orde is, heeft dit direct effect op de strategie en resultaten van je organisatie. Historically, culture is defined as “the way we do things around here” door Lundy & Crowling (1996). The more extended definition of culture, more precise corporate culture is:

“Culture is the pattern of beliefs, values and learned ways of coping with experience that have developed during the course of an organization’s history, and which tend to be manifested in its material arrangements and in the behaviors of its members.” – Brown 1995,1998

So, it shapes the behavior and attitude of people: what is encouraged, discouraged, accepted and rejected. A good example is how do you cope as an organization with people who are running late in meetings all the time? Accepteren jullie dit, spreek je mensen met een waarschuwende toon aan of maken jullie juist grapjes over. Er is geen goed of fout maar het bepaald wel wat de normale gang van zaken is. Omdat cultuur een relatief vaag begrip is, kunnen we stellen dat er aantal elementen van zeer belangrijke waarde zijn:

  • Cultuur is iets dat door mensen wordt gedeeld.
  • Cultuur wordt gedragen door mensen.
  • Cultuur is aangeleerd.
  • Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct beïnvloedbaar.
  • Cultuur heeft een duurzaam, stabiel en moeilijk te beïnvloeden karakter

Creating a culture of innovation

Door een combinatie te maken tussen cultuur en innovatie, zorgen we ervoor dat een organisatie wendbaar en adaptief wordt. Een innovatiecultuur bestaat uit een combinatie maken van de volgende drie elementen:

  • De constante ontwikkeling van nieuwe elementen (producten/diensten/werkvormen/ect.) binnen je organisatie
  • Ontwikkeling van medewerkers binnen en buiten je organisatie
  • Een fysieke ontmoetingsplek zijn waar kennis en ontwikkeling van buiten geïmplementeerd kan worden en waar geëxperimenteerd mag worden met hoe nieuwe dingen zijn plek moet krijgen binnen de organisatie.

Een innovatieve organisatie ben je niet zomaar. Je creëert de juiste cultuur stap voor stap om richting de zogenoemde Innovation Excellence te komen. Wij geloven in het creëren van de juiste mindset zodat je organisatie stap voor stap richting de Innovation Excellence kan gaan.

Challenging the status quo by building an ecosystem of subcultures with entrepreneurial creative minds.

Waarom focust STUDIO.WHY zich op innovatie & cultuur?

Juist omdat cultuur dus onzichtbaar, ongrijpbaar en moeilijk te veranderen is, vinden wij dit een van de belangrijkste elementen om op te focussen wanneer je een organisatie wilt innoveren. Cultuur gaat hand in hand samen met welke mindset de mensen in de organisatie hebben. En de mindset bepaald welk zichtbaar gedrag de organisatie tot uiting brengt. Wat STUDIO.WHY samen met verschillende organisaties wilt realiseren is het volgende:

Challenging the status quo by building an ecosystem of subcultures with entrepreneurial creative minds. You can only challenge the status quo if you have a mindset in which you can see opportunities in the status quo.

We bouwen met de medewerkers van een organisatie of een afdeling verschillende subculturen om een persoonlijke cultuur te creëren wat voor hen werkt. Hier is niet een kant en klaar recept voor maar is het juist de bedoeling dat iedereen zijn eigen rol en toegevoegde waarde in een team ontdekt, waardoor er een fijne, lucratieve cultuur ontstaat. Achter deze manier van werken zit nog zoveel meer lagen en informatie wat we willen delen, dat we hier een eigen blog aan toewijden.

It’s not about the innovations, it’s about the innovators

Om een innovatieve organisatie te ontwikkelen, is het allerbelangrijkst om in je achterhoofd te houden dat een lange termijn aanpak het meeste effect zal hebben. Hierbij moet je je focussen op je mensen in je organisatie, de innovators. Als je goede innovators hebt rondlopen, ontstaan de innovaties vervolgens ook. Daarom richten wij ons op het trainen van het gedrag van mensen in organisaties zodat er meer innovators binnen organisaties ontstaan. Om in een metafoor uit te leggen: wij zijn niet de taxichauffeur die je succesvol van A naar B brengt maar wij zijn de rijinstructeur die jouzelf leert rijden, zodat je zowel van A naar B kunt gaan maar ook naar C, D en zo verder. Focus je op je mensen en zorg dat ze in jouw organisatie die ontwikkeling tot uiting kunnen brengen.

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Doe mee met de basistraining Design Thinking en krijg een jaar lang gratis toegang tot de app!