Dutch Design Deltas

De innovatiemethodiek Dutch Design Deltas is gebaseerd op de intuïtieve workflow van een designer. In een iteratief proces worden innovatie teams door drie hoofdfasen geleid. Elk van hen is opgedeeld in drie subfasen.

De Dutch Design Delta’s zorgen voor een evenwichtige balans tussen onderzoekende en creatieve manieren van werken. Deze combinatie prikkelt teams om met meer gevoel voor avontuur het werkelijk op te lossen probleem te definiëren en met relevante oplossingen te komen. Oplossingen worden op deze manier gevoed vanuit een breed scala aan perspectieven op het probleem. 

Elk STUDIO.WHY design project start met een WHY!

Voordat begonnen wordt met de eerste fase van het ontwerpproces, moet het innovatie team allereerst het doel en de essentie van het project begrijpen. Het team gaat op zoek naar de drijfveren van de organisatie of zijn opdrachtgever van de voorliggende challenge, welke worden vertaald in mission statement. Samen met de visie van de organisatie vormt dit mission statent de basis voor de WHY van het project.

Context Design gaat over het volledig opgaan in de context van de challenge. In plaats van het probleem op te lossen zoals het is, onderzoekt het innovatie team het probleem tot in de kern.

In de understand subfase formuleert het team de moonshots, doelstellingen, scenario’s, scopes en beperkingen die de basis vormen van de challenge en stelt zichzelf vragen die betrekking hebben op het wie, wat, waar en waarom van de challenge. Tijdens het doorlopen van het proces ontstaat een inzicht van welke trends, technologieën, kansen en eventuele beperkingen relevant zijn voor de volgende stappen in het proces.

In de explore subfase creëert het team begrip en empathie voor de achtergrond van het project, de context, de situatie, locatie, belanghebbenden, tijd en sociaal/technische context. Ze leren de betrokkenen met hun wensen, doelen, behoeften en gevoelens kennen en verzamelen zo vele inzichten die hen later tot mogelijke oplossingen leiden.

De define subfase dient om perspectief en vervolgens een standpunt in te nemen. De opgedane kennis zal worden geanalyseerd, geduid en worden samengevat, waarna de challenge opnieuw zal worden geframed. Het team trekt conclusies uit het onderzoek en maakt geleerde lessen expliciet.

Concept Design gaat over het iteratief genereren van allerlei ideeën en mogelijke oplossingen, het ontwikkelen van gedetailleerde concepten & businessmodellen en het afbakenen van de markt met een position statement.

De imagine subfase is het creatieve hoogtepunt van het ontwerpproces. Op basis van de uitkomsten van de imagine subfase genereert het team ideeën die in de volgende stap worden uitgewerkt tot concepten en bedrijfsmodellen.

In de develop subfase verrijkt het team de ideeën en ontwikkelt deze tot complete concepten inclusief een bijbehorend businessmodel – de product/marktcombinatie.

De frame subfase dient om de eerste feedback voor de ontwikkelde concepten te verzamelen van de potentieel eerste klanten (de early adopters). Om dit mogelijk te maken wordt een position statement geformuleerd met daarin: de doelgroep, de behoefte of kans, de unieke oplossing, de concurrentie en de unique selling points.

Market Design gaat over het testen, verbeteren en detailleren van de concepten totdat ze klaar zijn voor mainstream marktintroductie. Market Design is een iteratief proces. Elke iteratie van de Market Design-fase is gericht op één specifiek element/functionaliteit van het concept.

In de build subfase zal het team de concepten visualiseren danwel prototypen, zodat ze kunnen worden getest bij de doelgroep. Voorafgaand aan het testen definieert het team de hypotheses en parameters voor het validatie proces.

Tijdens de test subfase test het team de waarde van specifieke elementen/functionaliteiten van het concept. Om de juiste informatie te krijgen voor verdere verbetering, zullen de experimenten worden uitgevoerd met echte eindgebruikers. 

De learn subfase gaat over verbetering. Op basis van feedback van de early adopter eindgebruikers zal het team het concept intact houden, aanpassen of verbeteren danwel volledig afwijzen. Zo worden de concepten iteratief verfijnd. Uiteindelijk wordt het finale product ontwikkeld.