feb 2, 2020

De geschiedenis van Design Thinking

Blog

Design Thinking als de Abraham van innovatie

In een omgeving die continu verandert, moeten organisaties hierop in kunnen spelen. Daarbij zijn organisaties gebaad met een aanpak die handvatten bieden. Een aanpak die steeds vaker naar voren wordt geschoven is de Design Thinking methode. Het wordt door veel bedrijven gebruikt maar wat is het en waar komt het vandaan?

Het Amerikaanse bedrijf IDEO wordt gezien als de grondlegger van Design Thinking. Zij hanteren de volgende definitie:

“Design Thinking is a human centered, creative approach to problem solving. One that starts with people and ends with innovative solutions tailored to meet their needs” – Tim Brown, IDEO

Een kleine geschiedenis

Design Thinking heeft de laatste jaren aan veel populariteit gewonnen maar de kerngedachte is niet nieuw. Als meer dan 50 jaar wordt er vanuit deze denkwijze gedacht. We willen jullie een kort overzicht meegeven:

 • Eind jaren 60 gingen de meer technisch onderlegde vakken zoals architectuur, industrieel ontwerper en product en systeemontwerpers steeds meer met hun eindgebruikers in gesprek om te ontdekken wat zij willen en hier een passend product op bedenken. Ook in de mode werd dit al gebruikt: de kleding moest gaan uitstralen wat mensen voelde en daarvoor moet je oprechte aandacht hebben aan de wensen en behoefte.
 • 1978: vanaf dit jaar werd een sterkere verbinding met creativiteit gelegd waardoor het begrip Human-Centered-Design ontstond: eerst kijken naar je eindgebruiker om vervolgens met creativiteit een passende oplossing bedenken. Hier werden andere denk- en verbeeldingscapaciteiten gevraagd om steeds ingewikkeldere problemen op te kunnen lossen. Het was dan ook pas in deze jaren dat het begrip complexe problemen Een probleem is complex te noemen op het moment dat er niet gelijk een duidelijk oplossing voor is en er creativiteit voor nodig is om een oplossing te bedenken.
 • 1990: pas vanaf 1990-1991 zijn David Kelley, Tim Brown en Roger Martin IDEO begonnen en Design Thinking gaan ontwikkelen als een ‘single unified concept’. Al zeggen ze zelf het niet ontworpen te hebben, maar dat het zo eerlijk is om te zeggen dat ze op de juiste plek en de juiste tijd er waren. Toch werd het begrip Design Thinking door hun naar buiten gebracht en bekend gemaakt.
 • 2004: In 2004 is de d.school op Stanford University gestart. Vrijwel tegelijkertijd wordt er vanuit het softwarebedrijf SAP een investering gedaan om een educatief programma te ontwikkelen in Design Thinking op het Hasso Plattner Institute in Potsdam, Germany. Deze twee programma’s worden vanaf dit moment ook gezien als de plek waar je Design Thinking kunt leren. Vanaf dit moment verspreidt Design Thinking zich door de tijd heen en evolueert dit naar een steeds bekendere methodiek.
 • 2005: De afgelopen 15 tot 20 jaar heeft Design Thinking veel aan bekendheid gewonnen. Buiten dat het een praktische, goed inzetbare methode is, is het in deze tijd ook van een methode naar mindset verandert. It is the mindset of understanding the desires of all people who are involved in the process and creating a desired outcome.

Design Thinking vandaag de dag

Op dit moment is het veel meer dan een methode om producten of diensten te ontwikkelen. Design Thinking wordt ingezet om organisaties te innoveren. Het is een nieuwe manier van organisatieontwikkeling waarbij een continious feedback between listening and creating de gewenste werkelijkheid creeert. (creating new realities)

Design Thinking is geen truc, het is een mindset. Het vraagt om bepaalde vaardigheden en manieren van denken en handelen, waarin je constant opzoek bent naar wat jou in staat stelt om te verdiepen, uit te proberen, kijken wat er gebeurt en te herfocussen. Het is het durven challenges van de status quo om een verschil te kunnen maken in de hedendaagse uitdagingen van organisaties.

Wat Dutch Design Thinking anders maakt dan de traditionele Design Thinking aanpak, zit hem in de focus op ondernemend gedrag. Ondernemend gedrag is de skill om anders met huidige problematiek om te kunnen gaan.

STUDIO.WHY en Design Thinking

STUDIO.WHY heeft zijn eigen Design Thinking methodiek ontwikkelt, omdat in de algemene definitie de bovengenoemde vaardigheden onderbelicht zijn. Daarom heeft STUDIO.WHY de STUDIO.WHY Design Thinking methodiek ontwikkeld.

STUDIO.WHY design thinking

A creative entrepreneurial approach to create value. One that starts with identifying opportunities to create value for others and ends with impactful sustainable solutions.

STUDIO.WHY Design Thinking is ontstaan vanuit de Design Thinking methode, gecombineerd met andere innovatietechnieken Lean Start Up en FORTH. Elk van deze technieken kent zijn eigen aanpak en focus om volledig tot zijn recht te komen binnen innovatietrajecten. Door de jaren heeft STUDIO.WHY met veel jeugdige energie en gebundelde eigenwijsheid de methodiek STUDIO.WHY Design Thinking verder ontwikkeld tot een gevalideerd en bewezen innovatiemethodiek. In andere blogs zullen we meer de diepte van de methodiek opzoeken en ook Best Cases beschrijven.

Wat maakt STUDIO.WHY Design Thinking zo anders?

Wat STUDIO.WHY Design Thinking anders maakt dan de traditionele Design Thinking aanpak, zit hem in de focus op ondernemend gedrag. Ondernemend gedrag is de skill anders met huidige problematiek om te kunnen gaan. Ondernemend gedrag is een drieluik:

 1. Je moet in de huidige situatie kansen ziet te spotten
 2. Deze kansen kunnen vertalen naar waarde voor anderen
 3. En anderen hierin inspireren en activeren om daadwerkelijk impact te kunnen maken.

Ondernemend gedrag is dus geen een individueel process. Het is een collectief proces waarmee je anderen om je heen verzameld om de status quo te challenges. Belangrijke onderdelen om die nieuwe, gewenste realiteit te ontwikkelen, is:

 • Vertrouwen geven
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Verbindingen maken

Mindset Rules!

Om dit te kunnen verwezenlijken gaat het dus allemaal om de mindset die je hebt bij challengen van de status quo. Om deze mindset te kunnen uit te voeren, hebben we een passende methode gecreëerd: de Dutch Design Delta’s. Deze methode moet je zien als de gereedschapskist van jouw ambacht. Net zoals een timmerman een gereedschapskist nodig heeft, een tandarts zijn medische apparatuur of een turnster haar trainingshal en trainingsattributen. We hebben de materialen maar hoe deze te gebruiken en in te zetten – dus het leren timmeren, gaatjes vullen of salto’s maken – leren we je in een veilige trainingsomgeving. Doen is inmiddels de beste manier van leren, waarom dat dan niet uitproberen op een plek waar iedereen je stimuleert om gewoon maar te proberen en te doen? Dat noemen wij Failures Heaven!

Wat kunnen we hieruit leren:

 • Design Thinking is al ruim 50 jaar op een manier aanwezig geweest. In de huidige maatschappij met zijn steeds complexere uitdagingen, wordt Design Thinking naar voren geschoven als de aanpak om aan innovatie te doen.
 • Als we kijken naar huidige situatie waarin de technologie exponentieel om ons heen groeit, moeten we de essentiële vaardigheden uit Design Thinking zoals Empathy en Creativiteit in onze dagelijkse denken en doen incorporeren om zo om te kunnen gaan met hedendaagse veranderingen.
 • Design Thinking is nu veel meer dan een methode. Het is een mindset die vraagt om een bepaalde houding waarin je constant op zoek bent naar welke kansen je om je heen ziet en deze kunt vertalen naar iets waardevols.
 • Ondanks de populariteit rondom Design Thinking is er nog veel meer te leren en te ontdekken binnen dit gedachtegoed. Waar organisaties altijd onderhevig zijn aan het moeten kunnen aanpassen aan de wereld om hen heen, vraagt deze externe veranderingen om interne innovatie. Interne innovatie kan alleen mogelijk zijn in een omgeving waar een effectief werkende cultuur aanwezig is: een met het empathische vermogen om in te leven in de eindgebruiker, een die creativiteit aanjaagt om de mogelijke oplossingen te ontwerpen en een die je instaat stelt jouw ondernemend gedrag tot uiting te kunnen brengen.

 

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Doe mee met de basistraining Design Thinking en krijg een jaar lang gratis toegang tot de app!