STUDIO.WHY Community

Innovation for Life

Diverse mensen die bij ons getraind zijn en als Innovatie Coach binnen hun organisatie aan de slag zijn gegaan hebben ons terug gegeven dat ze behoefte hebben om van tijd tot tijd contact te willen hebben met mensen die vergelijkbare dingen in hun eigen organisatie doen. Als pionier kan het eenzaam zijn en helpt het als je met anderen kan sparren, ervaringen kan delen en elkaar kan helpen. Daarvoor zijn we gestart met de community “Innovation for Life”.

De community is van en voor degene die de basistraining (voorheen Fast Track genaamd) hebben doorlopen. Vooralsnog biedt deze community:

  • Drie community events per jaar, waar je naast het vergroten en onderhouden van je netwerk ook met elkaar relevante zaken oppakt, zoals stilstaan bij de vraag “Hoe kan ik meer plek krijgen voor innovatie binnen mijn organisatie?”. Ook bestaat de mogelijkheid dat we verdiepingstrainingen geven, bijvoorbeeld op het gebied van groepsdynamica. Sommige bijeenkomsten worden ook open gesteld voor introducees;
  • Mogelijkheid om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de STUDIO.WHY app zodat je direct toegang hebt tot kennis en kan blijven leren. Deze toegang is inbegrepen bij een aantal trainingen en is voor leden van de community ook los verkrijgbaar;
  • Mee bepalen in het samenstellen van pakketten die voor jou van belang zijn.

“It is not about the Innovations,
it is about the Innovators”

Hoe word je lid?

Het lidmaatschap van de community is voor het eerste jaar inbegrepen bij het afronden van een van de stadia van ons certificering programma. Zo word je een jaar gratis lid bij het succesvol afronden van de Design Thinking Basis Training, aangezien je dan het eerste certificaat (STUDIO.WHY Innovator) behaalt.

Daarnaast kan het lidmaatschap onderdeel zijn van in-company trainingen die we uitvoeren. 

Heb je in het verleden deelgenomen aan de Fast Track? Dan krijg je de mogelijkheid om kennis te maken.

Contact

De community is van en voor de leden. Daarom hechten wij eraan dat zij vooral bepalen wat de vorm en inhoud van de community is. Heb je vragen of ideeën, neem dan contact op met Marjoleijn. We horen graag van je! 

STUDIO.WHY Nederland

Marjoleijn Felius
+31 6 139 62 991
Marjoleijn@studiowhy.com