Innovatie op de arbeidsmarkt: noodzakelijker dan ooit

De arbeidsmarkt kraakt en is voor het eerst zeer krap. We komen dus structureel handjes tekort. Het is noodzakelijk dat we kijken naar structureel andere oplossingen, waarvoor we in de keten anders gaan samenwerken en vanuit meerdere perspectieven gaan kijken. Design Thinking is een manier om tot deze oplossingen te komen.