nov 11, 2021

Basis van Design Thinking

Blog

Design Thinking heeft afgelopen 20 jaar veel aan populariteit gewonnen. Het wordt door veel grote bedrijven zoals Google en IBM gebruikt als de methode om innovatie binnen je organisatie aan te wakkeren. In de kern is het een methode waarbij er anders over uitdagingen wordt nagedacht dan in traditioneel projectmanagement. Hierbij wordt er namelijk direct een oplossing bedacht voor een probleem dat zich opdoet. Bij Design Thinking wordt er een stap terug gedaan en de context onderzocht waardoor er een andere content over het probleem naar boven komt en daar een passende oplossing voor bedacht kan worden. De Design Thinking methode kent al een lange geschiedenis, welke hier beschreven is, waar de officiële ontdekking door IDEO gedaan is. De meest gebruikte definitie komt dan ook van hen en luidt als volgt:

“Design Thinking is a human centered, creative approach to problem solving. One that starts with people and ends with innovative solutions tailored to meet their needs” – Tim Brown, IDEO

STUDIO.WHY Design thinking

Design Thinking helpt organisaties comfortabeler te worden met de ‘fail fast – learn fast’ aanpak die nodig is om risico’s bij innovatie-projecten te beperken. We geloven dat deze aanpak helpt in het spotten van kansen en dat deze ondernemende houding nodig is om wendbaar om te gaan met uitdagingen en veranderingen in de wereld. Met dit in ons achterhoofd hebben we de STUDIO.WHY Desing Thinking ontwikkelt. Je kan deze omschrijven als:

A creative entrepreneurial approach to create value. One that starts with identifying opportunities to create value for others and ends with impactful sustainable solutions.

We definiëren ondernemend gedrag als een belangrijk component in het bedrag dat organisaties moeten hebben om van constante waarde te kunnen blijven. Het enige constante is dat er altijd verandering aanwezig zal zijn in onze maatschappij. Als organisatie is het zaak om hier wendbaar en adaptief in te kunnen spelen om een gezond bedrijf te blijven. Dit vraagt om bepaalde kwaliteiten die wij onder ondernemend gedrag verstaan. Wat wij onder ondernemend gedrag verstaan bestaat uit drie stappen:

 1. Spotting opportunities in the current situation
 2. Translating these opportunities into value for others
 3. And inspiring and activating others to make a real impact.

Het voordeel van Design Thinking ligt in het aspect dat in tijden van onzekerheid en verandering, mensen het fijn vinden om zich vast kunnen houden aan structuur, iets wat je sturing geeft maar wat ook genoeg ruimte geeft voor eigen invulling en kunnen uitwijken naar eigen inzicht. De combinatie van deze twee en daarmee vaak ook verschillende typen mensen, zorgt voor vooruitgang in een niet operationeel proces.

STUDIO.WHY heeft op deze behoefte een methode ontwikkeld die richting geeft en je eigen vaardigheden in het spotten van kansen en mogelijkheden ontwikkelt.

Het voordeel van STUDIO.WHY Design Thinking ligt in het aspect dat in tijden van onzekerheid en verandering, mensen het fijn vinden om zich vast kunnen houden aan structuur, iets wat je sturing geeft maar wat ook genoeg ruimte geeft voor eigen invulling en kunnen uitwijken naar eigen inzicht.

Dutch Design Delta’s

De Dutch Design Delta’s bestaan uit vier grote vlakken (delta’s), die ieder weer zijn onderverdeeld in kleinere delta’s. In het midden van de vier Delta’s zie je de WHY-delta staan. Vanuit de gedachte (mindsets) bewust aan innovatieprocessen te werken, hebben we een aantal elementen in deze delta die belangrijk zijn, zoals:

 • Wat is ons beeld over de huidige organisatie: wat zijn de belangrijkste waarden van de organisatie? Als we naar de toekomst kijken, wie willen wij dan daarin zijn?
 • Startdocument: hoe en wat willen we gaan innoveren, waar zien we kansen in de organisatie?
 • Team: welke mensen hebben we nodig om innovatie succesvol te laten zijn? Wie hebben de karaktereigenschappen van een innovator bij ons? En welke rollen binnen de organisatie hebben we nodig om de organisatie te laten slagen?

Dan hebben we nog 3 grote delta’s genaamd: context design, concept design en market design met ieder zijn eigen focus. Bij context design is dit het onderzoeken van de gehele context bij verschillende stakeholders. Vervolgens wordt er in concept design ideeën bedacht en uitgedacht. Dit wordt verwerkt tot een prototype en getest bij de eindgebruiker. Market Design komt pas aan de orde als de oplossing meerdere malen is getest en succesvol de pijnpunten weet op te lossen, hierna wordt deze oplossing pas naar de markt gebracht.

Context Design

De eerste grote delta gaat dus over het verkennen van de context. Dit is de kern van Design Thinking waarin het zich onderscheidt van andere technieken: eerst een stap terug en de verschillende perspectieven in de context onderzoeken, voordat je naar oplossing gaat. De Context Design Delta is onderverdeeld in drie fases:

 • Understand the challenge: verdiepen in de uitdaging.

In de Understand fase ga je eerst verdiepen in wat de context is. Je onderzoekt de huidige situatie, waarom het eigenlijk een probleem is en waarom de organisatie het nog niet heeft kunnen oplossen. Daarna ga je de stakeholders is kaart brengen om te ontdekken wie er allemaal in de context bevindt. Er wordt een specifieke eindgebruiker gekozen en hier eventueel verdiepend onderzoek naar gedaan. Zodra dit allemaal goed in beeld is gebracht, kunnen we meer de diepte in gaan.

 • Explore the context: onderzoeken van de eindgebruiker.

In deze fase vindt intensief onderzoek plaats op verschillende fronten. In Design Thinking staat de eindgebruiker centraal, deze zal dan ook zorgvuldig onderzocht worden in de context. Dit gebeurt door middel van empathisch onderzoek. Ook andere stakeholders in het proces worden onderzocht om ook die perspectieven mee te kunnen nemen in het vervolgproces. Daarnaast worden er verschillende kansrichtingen onderzocht door te kijken naar trends en technologieën.

 • Define your focus: creëren van een nieuwe probleemstelling.

Na een intensief onderzoeksproces wordt er op basis van relevantie en meest verassende resultaten een nieuwe focus bepaald. De kracht van Design Thinking zit hem dan in deze belangrijke maar ook moeilijke fase. Je moet samen met je team kunnen bepalen waar het probleem nu echt om gaat en zonder daar al een oplossing voor te weten, daar de keus in durven te maken.

Concept Design

Dit waren de drie fases van context design. De volgende fases behoren tot de concept design fase:

 • Imagine new concepts: bedenken van ideeën en concepten

Na het bepalen van de nieuwe focus, is het tijd om de creativiteit te laten stromen. Door verschillende brainstormtechnieken worden er veel verschillende ideeen bedacht.

—- Maar 8% van alle ideeen die bedacht worden tijdens een brainstorm zijn bruikbare ideeen —-

 • Concept: Het uitbouwen van je concept

Na het bedenken van enorm veel ideeen is het tijd om te gaan kiezen van de beste ideeen. Door verschillende convergeertechnieken zorg je dat de beste ideeen van de brainstorm verzameld worden. Deze ideeen worden tot een concept gevormd. Een concept vormen heeft ook meerdere iteraties nodig om een inspirerend verhaal te worden en dit naar anderen over te kunnen brengen.

 • Frame your product: definiëren van het businessmodel

In het Frame breng je alles wat je hebt gevonden samen; welke problemen ga je oplossen en hoe gaat het concept dit doen?

Market Design

Dit waren de drie fases van concept design. Op alle bovengenoemde fases focust STUDIO.WHY zich het meest. De derde delta kan pas tot uitvoering komen op het moment dat de markt hier klaar voor is. Het opschalen bestaat uit de volgende stappen:

 • Build your prototpe: door ontwikkelen van concept naar prototypes

Om het concept goed over te kunnen brengen worden er prototypes gemaakt. Dit kan op veel verschillende manieren: met tekeningen, knutselen of Lego. Het is belangrijk dat het in ieder snel gemaakt kan worden en ook snel weer aangepast kan worden. Dit prototype ga je namelijk weer testen bij je eindgebruiker of dit daadwerkelijk de pijn heeft weggenomen. Het prototype blijf je aanpassen totdat de eindgebruiker het goed genoeg vindt om te gaan gebruiken.

 • Test your protype:

Het prototype test je uitvoerig bij de doelgroep. Dit doe je door eerst aannames en hypotheses te maken en deze in verschillende experimenten te toetsen.

 • Build the prototype better

Na iedere testronde ga je het prototype verbeteren alvorens je weer een nieuwe testronde in gaat.

Op deze manier willen we jullie graag een eerste indruk geven van hoe Dutch Design Thinking in zijn werk gaat. Dit proces is natuurlijk heel lineair uitgeschreven. Echter, in de werkelijkheid is innovatie natuurlijk niet zo linear. Het gebeurt regelmatig dat er tussen de delta’s heel en weer gegaan wordt om zo tot het beste resultaat te komen. Daarom spreken wij altijd van een bewuste innovatie aanpak. Je moet het proces niet klakkeloos volgen maar je moet bewust handelen en acteren op wat er op dat moment gebeurt om de volgende stap te maken.

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Doe mee met de basistraining Design Thinking en krijg een jaar lang gratis toegang tot de app!